Generalforsamlings-Referater

 

Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste besluttende myndighed. Medlemmerne kan stille forslag til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april. Dagsorden udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro holdes generalforsamlingen en lørdag i slutningen af april eller begyndelse af maj i Vejby Forsamlingshus.

Se også Årsberetning

Referat af generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling20200410

Referat af generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling 2019

Referat_af_generalforsamling_2018

Referat_af_generalforsamling_2017

Referat-fra-Generalforsamling-2016

Referat_af_generalforsamling_2015

Referat_af_generalforsamling_2014

Referat_af_generalforsamling_2013

Referat_af_generalforsamling_2012

Referat_af_generalforsamling_2011

Referat_af_generalforsamling_2010

Referat_af_generalforsamling_2009

Referat_af_generalforsamling_2008

Referat_af_generalforsamling_2007