Godt Naboskab

Det hænder jævnligt at Grundejerforeningen modtager henvendelser fra grundejere, der er generet af naboens høje træer i eller ved skel, samt i haverne omkring vores sommerhuse. I den forbindelse kan vi oplyse, at foreningen alene kan henstille til grundejerne om at overholde hegnslovens vejledende regler om højde for fælleshegn og egne hegn, men i øvrigt ikke har nogen sanktionsmuligheder over for eventuelle grundejer, der ikke overholder deres forpligtelser i henhold til hegnsloven.

 

Vi vil dog gerne medvirke til at disse problemer løses bedst muligt og skal derfor i korte træk omtale de relevante regler i loven.

Hegn

Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet – en fælles sag. Derfor vil vi gerne opfordre til at man får snakket tingene igennem med sin nabo i ro og fordragelighed. Byd eventuelt naboen indenfor og vis hvordan sagerne ser ud fra den anden side. Det kunne jo være det endte helt hyggeligt.

 

Læs mere om hegnsloven og praksis på hegnsloven.dk.