Foreningens virke

Grundejerforeningens virke er fastlagt i en vedtægt og ved deklaration – Afsnit A. Tidligere havde deklarationen også Afsnit B, C og D. De er nu ophævet og erstattet af en lokalplan for området. Her følger en gennemgang af de vigtigste bestemmelser for foreningens virke og lidt om, hvem vi er og hvordan vi arbejder i praksis.

 

Du kan se alle bestemmelserne her:

Vedtaegter_og_deklaration (PDF)

Vejfonden

Vejfonden er oprettet for at sikre, at grundejerforeningen til enhver tid har midler til vedligeholdelse af foreningens veje. Medlemmernes bidrag til vejfonden fastsættes af generalforsamlingen og opkræves samtidig med medlemskontigentet. I de seneste års praksis er vejfondsbidraget ikke fastlagt særskilt, men opkrævet som en integreret del af det samlede medlemskontigent.

Grundejerforeningens bestyrelse hensætter løbende midler til vejfonden, tilser god forrentning af midlerne og orienterer hvert år generalforsamlingen om bevægelser og aktuelt indestående.

Medlemsskab og Kontingent

I henhold til den tingslyste deklaration er enhver parcelejer pligtig til at være medlem af grundejerforeningen og betale kontingent til denne.

Kontingent og vejfondsbidrag betales forud for kalenderåret senest den 28. februar. Der betales kontingent og vejfondsbidrag for hver oprindelig parcel et medlem er ejer af – ejerskab af flere parceller reducerer ikke størrelsen på kontigent og vejfondsbidrag.

 

Kontingent inklusive vejfondsbidrag udgør kr. 1200 for hver oprindelige parcel.

 

Ved kontingentrestancer pålægges rykkergebyr på kr. 200 per rykker. Grundejerforeningen har efter den tinglyste deklaration pant i de enkelte parceller for medlemskontingentet.