Bestyrelsen repræsenterer grundforeningen udadtil i enhver henseende. Besty­relsen vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer og består pt. af fire medlem­mer og to suppleanter, som også inddrages i arbejdet, samt en revisor. Valget gælder for 2 år. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer.

 

Bestyrelsen består pt. af:

 

Formand:  Kurt Kristensen, Kastorvej 13
Næstformand: Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12
Kasserer:  Peter Carlsen, Grønningen 17
Medlem: Ida Rasmussen, Grønningen 3
Medlem: Anne-Marie Faurschou, Heliosvej 2
------------
Suppleant: Peter Nielsen, Brantebjerg 10
Suppleant:
Revisor: Maria Bau, Kamillevej 8

Bestyrelsesmøderne indkaldes efter behov og holdes på skift hos dets medlemmer. Der indkaldes med en uges varsel og det passerede føres til referat.

Bestyrelsen råder over foreningens midler under ansvar. For at kunne disponere over vejfondens midler kræves mindst kassererens og formandens underskrift.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men der udbetales godtgørelse til kørsel og telefon til medlemmerne.