Gældende bestemmelser og anbefalinger.

Her følger en gennemgang af de vigtigste bestemmelser for området.

Bestyrelsens besigtigelse af forholdene

Bestyrelsen gennemgik i 2007 området og fandt en række kritisable forhold, som blev sammenfattet i en skrivelse med generelle henstillinger til grundejerne. Skrivelsen, der blev udsendt med referat fra Generalforsamling 2007, finder du i sin helhed her:

Bestyrelsens_besigtigelse_2007 (PDF)