Grundejerforeningen Strandhøjgård

Alle grundejere i sommerhusområdet Strandhøjgård, beliggende mellem Salgårdshøjvej og Rågelejevej ved Vejby Strand i Nordsjælland, er medlemmer af områdets grundejerforening.

Foreningen repræsenterer således 223 grundejere. Foreningen ligger i Gribskov kommune.

Sommerhus­området blev udstykket i midten af 1960’erne efter en samlet plan, der med sine volde, fælles grønne områder, beplantning, kloakering og elforsyning i nedgravede kabler var unik for samtiden.

På hjemmesiden finder du bl.a. grundejerforeningens vedtægter, lokalplanen for området, noget om udstykningens historie og grundejerforeningens virke. Du kan også læse referater fra generalforsamlingen og fra årets møder i bestyrelsen.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

 

God fornøjelse!

GRENAFFALD

Efterårssæson

Afhentning i uge 44

Forårssæson

Afhentning i uge 18
Udlægning må ske 2 uger før afhentning. Dog maximum 5 m3.

(Se vigtige bestemmelser)