Underskovsrydning 2017.

 

Underskovsrydning og soignering af grundejerforeningens kiler og fællesarealer.

Som opfølgning på beslutning på generalforsamlingen i april 2017 har bestyrelsen indhentet tilbud på en samlet soignering og underskovsrydning på grundejerforeningens fællesarealer og kiler. Der er indhentet to tilbud på opgaven.

Begge tilbud er indhentet hos lokale, velrenommerede entreprenører med postnr. 3210 Vejby.

Begge tilbud er afgivet skriftligt efter rundgang/besigtigelse med to medlemmer af bestyrelsen.

Tilbud 1

” Tilbuddet er pålydende Kr. 200,000 over en treårig periode. Pris pr. år svarer til kr. 67,000 om året.

Tilbudet dækker omkostninger til, arbejdsløn, maskiner, bortkørelse at gren affald, samt afgifter at dette.

Forslag til arbejdets udførelse: jeg foreslår efterår 2017, forår 2018 samt forår 2019.

Prisen er ekskl moms. Tilbudet er gældende fra d. 20. april til 25. maj 2017.”

Tilbud 2

”Tilbuddet omfatter detaljeret følgende:

  1. beskæring samt fjernelse af buske, krat og små træer fra fællesarealerne ind til den yderste række egetræer ved de enkelte parceller.
  2. Rodfræsning af arealerne, hvor buske, krat og træer er fjernet.
  3. Alt kvas vil blive omdannet til flis. Fliseophugningen vil blive tilstræbt udført med en maskine, der ikke unødigt skader de ryddede arealer.
  4. Topkapning af træer på stien bag Strandhøjgård.
  5. Inden arbejdet påbegyndes, skal de berørte områder ved endnu en gennemgang sprayes, således at der er fuld enighed om områderne, der skal ryddes op på. Dette kræver, at Kurt Kristensen og Poul Bach deltager ved sådan en gennemgang.
  6. Arbejdet tænkes udført i november 2017 og forventes at tage 2-3 uger.
  7. Prisen for arbejdet vil udgøre kr. 100.000 + moms = kr. 125.000.”

 

En enstemmig bestyrelse besluttede sig den 22. juni 2017 for at give opgaven til firmaet bag tilbud 2, som er Vejby Anlægsgartneri Aps v/ Aske Kaae Petersen, 3210 Vejby. Bestyrelsen lagde i sin beslutning vægt på prisen og tidsrammen for arbejdet:

  • Prisen på tilbud 2 er kun halvt så stor som tilbud 1 og yderst favorabel.
  • Tilbud 2 tilbyder at udføre alt arbejdet i november måned i år, hvilket er at foretrække frem for at fordele arbejdet over tre år.

Fra samme firma er indhentet tilbud på tilbageskæring af træer og buske i rabatten på Råge­vangs­vej på en 50 m strækning mod øst samt bortkørsel af affaldet herfra på kr. 3.750 inkl. moms. Dette arbejde også vil blive udført i november 2017.

Grundejerforeningen Strandhøjgård - Ringstedgade 8, 3. th. - 2100 København Ø