Generalforsamlings-referater

Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste besluttende myndighed. Medlemmerne kan stille forslag til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april. Dagsorden udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro holdes generalforsamlingen en lørdag i slutningen af april eller begyndelse af maj i Vejby Forsamlingshus.

Se også årsberetninger.

 

Grundejerforeningen Strandhøjgård - Ringstedgade 8, 3. th. - 2100 København Ø