Bestyrelsen

Bestyrelsen repræsenterer grundforeningen udadtil i enhver henseende. Besty­relsen vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer og består pt. af fire medlem­mer og to suppleanter, som også inddrages i arbejdet, samt en revisor. Valget gælder for 2 år. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen består af pt. af:

 

Formand:  Harald Hartvig Jepsen, Grønningen 10
Næstformand: Kurt Kristensen, Kastorvej 13
Kasserer:  Peter Carlsen, Grønningen 17
Medlem: Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12
Medlem: Ida Rasmussen, Grønningen 3
Suppleant: Marianne Ingeholm Larsen, Kastorvej 8
Suppleant:  Martin Brandtbjerg Knudsen, Knolden 3
Revisor: Anne-Marie Faurschou, Heliosvej 8

Bestyrelsesmøderne indkaldes efter behov og holdes på skift hos dets medlemmer. Der indkaldes med en uges varsel og det passerede føres til referat.

Bestyrelsen råder over foreningens midler under ansvar. For at kunne disponere over vejfondens midler kræves mindst kassererens og formandens underskrift.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men der udbetales godtgørelse til kørsel og telefon til medlemmerne.

Alternativ

Grundejerforeningen Strandhøjgård - Ringstedgade 8, 3. th. - 2100 København Ø