Velkommen

 

Grundejerforeningen Strandhøjgård repræsenterer 222 grundejere i sommerhusområdet ved Vejby Strand i Gribskov kommune.

Jubilæumsskrift

 

Jubilæumsskriftet kan her læses som webpublikation – udgivet i anledning af Grundejerforeningen Strandhøjgårds 50-års stiftelsesjubilæum den 23. juli 2016.

Læs jubilæumsskriftet

Lokalplan

 

Er du grundejer i området opfordrer vi dig til at studere lokalplanen. Den indeholder mange og nyttige oplysninger, en del om tankerne bag den og dens formål, samt fotos fra området.

Se lokalplanen

Grundejerforeningen Strandhøjgård

 

Alle grundejere i sommerhusområdet Strandhøjgård, beliggende mellem Salgårdshøjvej og Rågelejevej ved Vejby Strand i Nordsjælland, er medlemmer af områdets grundejerforening.

Foreningen repræsenterer således 222 grundejere. Foreningen ligger i Gribskov kommune.

 

Sommerhus­området blev udstykket i midten af 1960’erne efter en samlet plan, der med sine volde, fælles grønne områder, beplantning, kloakering og elforsyning i nedgravede kabler var unik for samtiden.

På hjemmesiden finder du bl.a. grundejerforeningens vedtægter, lokalplanen for området, noget om udstykningens historie og grundejerforeningens virke. Du kan også læse referater fra generalforsamlingen og fra årets møder i bestyrelsen.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

 

God fornøjelse!

Seneste nyt:

Generalforsamling 2017

Generalforsamling for sæson 2016 afholdes i Vejby Forsamlingshus lørdag d. 29. april kl. 10.00. Husk at evt. forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde inden d. 1. april. Formel indkaldelse til generalforsamling udsendes i begyndelsen af april. Har vi ikke din (nye) mail-adresse må du gerne sende den til kassereren Peter Carlsen pc200654@gmail.com.

Grenaffald forår 2017

Afhentning af haveaffald i foråret sker i i uge 19 (forår 2017).
Udlægning af affaldet på eget forareal må på grund af påsken ekstraordinært ske allerede fra 13. april. Dato for afhentning i efteråret vil blive meddelt senere.

Grundejerforeningen Strandhøjgård - Ringstedgade 8, 3. th. - 2100 København Ø